English...

Y camau... Dewis@cym.ro... Cwestiynau... Anfon ymlaen... Cysylltu  ni...

Dewis enw@cym.ro a gadael i ni wybod i ba gyfeiriad e-bost i yrru'r e-bost newydd

e.e.
sion.williams@cym.ro ymlaen i wms.s62@hotmail.com

 
         

Os bydd eich dewis ar gael, byddwn yn sefydlu y cyfeiriad newydd a'i yrru ymlaen ich cyfeiriad presennol.

Os na fydd eich dewis ar gael anfonwn restr o ddewisiadau eraill i chi.

 
         
Arbrofi y cyfeiriad newydd, drwy anfon e-bost.  Os ydych yn hapus gydar cyfeiriad e-bost bydd gennych 14 diwrnod i anfon eich siec am y costau gweinyddol, sef 14.95 (21 diwrnod y tu allan i Gymru)  

Cartref | Y Camau | dewis@cym.ro | Cwestiynau | Anfon ymlaen | Cysylltu ni | English

Addaswyd diwethaf: 01/12/00

crwyd gan 

Gwasanaethau DELWEDD Services