English...

Y camau... Dewis@cym.ro... Cwestiynau... Anfon ymlaen... Cysylltu  ni...

Sut mae @cym.ro yn gweithio?

Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost ar hyn o bryd?

Beth am y gost?

A oes yna unrhyw gostau eraill?

A yw fy e-bost yn gyfrinachol?

Beth ywr gost i bobl y tu allan  i Brydain?

Sut allaf i archebu cyfeiriad e-bost  i rywun arall?

Pam fod yna . rhwng  cym a ro?

Pwy sydd y tu l i @cym.ro?

Beth os y byddaf yn newid fy nghyfeiriad e-bost gwreiddiol?


Beth syn digwydd ir e-bost syn dal i gael ei yrru ir cyfeiriad sydd gennyf ar hyn o bryd?

Sut a pha bryd fydda i yn talu?

Unrhyw gwestiwn arall?

I fynu...

Sut mae @cym.ro yn gweithio? 

Byddwn yn creu cyfeiriad e-bost i chi @cym.ro ai osod i fyny fel y bydd yn gyrru unrhyw e-bost yn awtomatig ich cyfeiriad e-bost presennol.   

I fynu...

Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost ar hyn o bryd?

Gallwch gael cyfeiriad e-bost am ddim gan unrhyw un or canlynol: www.hotmail.com neu http://mail.yahoo.com/ 

I fynu...

Beth am y gost? 

14.95 cost gweinyddol.

I fynu...

A oes yna unrhyw gostau eraill?

Nac oes.

I fynu...

A yw fy e-bost yn gyfrinachol?

Rydym yn defnyddio system Webfusion sy'n gyrru e-bost ymlaen yn awtomatig, ac syn golygu fod eich e-bost yn cael ei gyrru ymlaen yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

I fynu...

Beth ywr gost i bobl y tu allan  i Brydain?

Cliciwch yma.

I fynu...

Sut allaf i archebu cyfeiriad e-bost  i rywun arall?

Cwblhau y rhannau or ffurflen syn gofyn am y cyfeiriad e-bost newydd ar cyfeiriad presennol gyda gwybodaeth am y person arall.  Wedyn rhowch eich gwybodaeth bersonol chi yn yr adran anfoneb.

I fynu...

Pam fod yna . rhwng  cym a ro?

Yn anffodus nid oes gan Gymru ei henw domain ei hun. I gael defnyddio  @cym.ro rydym wedi prynur enw cym gan yr awdurdod cofrestru yn Romania, sef .ro.

I fynu...

Pwy sydd y tu l i @cym.ro?

Mae @cym.ro wedi ei sefydlu gan Gwasanaethau Delwedd sydd yn gwmni Dylunio a Chyhoeddi ar y We.

I wybod mwy am Delwedd, cliciwch yma.

I fynu...

Beth os y byddaf yn newid fy nghyfeiriad e-bost gwreiddiol?

Gadewch i ni wybod. Byddwn yn cyfeirio eich e-bost ir cyfeiriad newydd yn rhad 
ac am ddim.

I fyny...

Beth syn digwydd ir e-bost syn dal i gael ei yrru ir cyfeiriad sydd gennyf ar hyn o bryd?

Bydd unrhyw e-bost a yrrir ich cyfeiriad gwreiddiol yn dal i weithio fel ag or blaen.

I fyny...

Sut a pha bryd fydda i yn talu?

Ar l derbyn yr e-bost brawf ich cyfeiriad newydd @cym.ro , bydd gennych 14 diwrnod i dalu cyn y bydd  yr enw yn cael ei gymryd yn l.  Gallwch dalu gyda siec gan ddychwelyd yr anfoneb,  neu drwy nodir cyfeiriad e-bost ar gefn y siec.

Unrhyw gwestiwn arall?

Cliciwch yma.

 

I fyny...

Cartref | Y Camau | dewis@cym.ro | Cwestiynau | Anfon ymlaen | Cysylltu ni | English

Addaswyd diwethaf: 01/12/00

crwyd gan 

Gwasanaethau DELWEDD Services